การจัดส่งสินค้า

รับสินค้าด้วยตัวเอง

กรุณาสั่งสินค้าและชำระเงินล่วงหน้า 1-2 วันทำการ ก่อนเข้ารับสินค้า สามารถสอบถามนัดหมายวันรับสินค้ากับทางร้านค้าได้

ร้านค้าจัดส่งเอง

ระยะเวลา 2-3 วันทำการหลังชำระเงิน ( ไม่รวมระยะเวลาดำเนินการของขนส่ง ) ลูกค้าสามารถติดตามการจัดส่งได้จากเลข Tracking ที่ใบส่งซื้อ หรือสอบถามกับทางร้านค้าที่สั่งซื้อสินค้า
* ค่าจัดส่งสินค้า ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและขนาดกล่องสินค้า โดยร้านค้าแต่ละร้านเป็นผู้กำหนดโดยอ้างอิงจากราคาขนส่งที่ใช้บริการ

หมายเหตุ

สั่งซื้อ-ชำระเงิน-แจ้งโอน วันเสาร์-อาทิตย์
ทางทีมงานขอยกยอดรายการสั่งซื้อทั้งหมด เป็นรายการสั่งซื้อของวันจันทร์ถัดไป

Contact Us