การส่งคำร้องขอคืนสินค้าและการคืนเงิน

ตาม นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน หากผู้ซื้อพบปัญหาหลังจากได้รับสินค้า ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้า และ/หรือขอคืนเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า หรือภายในระยะเวลาตามเงื่อนไขที่ระบุในรายละเอียดการซื้อสินค้า โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ไปที่หน้า "บัญชี" ทำการ login เข้าสู่ระบบ
2. กด "คืนสินค้า"
3. กรอกหมายเลขคำสั่งซื้อที่ต้องการยื่นคำร้อง และรายละเอียดเหตุผล พร้อมแนบรูปภาพสินค้าที่พบปัญหา และกดปุ่ม "ส่งคำขอ"
4. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแจ้งผลกลับ
การขอคืนสินค้าและคืนเงิน ร้านปลูกมิตร

 

Contact Us