หากคุณเลือกช่องทางการชำระเงิน "โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร" คุณต้องทำการ upload slip โดยมีขั้นตอน ดังนี้

หากท่านดำเนินการผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ไปที่หน้า "บัญชี"
2. กด "แจ้งโอนเงิน"
3. กรอกรายละเอียดการโอนเงิน พร้อมแนบไฟล์ slip และกดปุ่ม "แจ้งโอนเงิน"

 

หากท่านดำเนินการผ่านคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลื่อนลงมาที่เมนูด้านล่าง กดเลือก "แจ้งโอนเงิน" ที่หัวข้อ ศูนย์บริการลูกค้า
2. กรอกรายละเอียดการโอนเงิน พร้อมแนบไฟล์ slip และกด "แจ้งโอนเงิน"