หากคุณยังไม่เคยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ปลูกมิตร สามารถดำเนินการดังนี้ได้
1. กดปุ่ม "สมัครสมาชิก"
2. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม (เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนนี้ )
3. หากคุณต้องการติดตามรับข่าวสารและโปรโมชั่นจากเว็บไซต์ปลูกมิตร คุณสามารถติ๊กเลือกหัวข้อ ยอมรับข่าวสารจากร้านปลูกมิตร
4. หลังจากนั้นกดปุ่ม สมัครสมาชิก
5. กดยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

How to register

Contact Us