เนื่องจากระบบปลูกมิตรยังไม่อนุญาตให้ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อเองได้ ดังนั้น
หากคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อในภายหลังจากสร้างคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบปลูกมิตร ทางช่องทางดังนี้

 Line Official : @plookmitr

 เบอร์โทรติดต่อ 06-5929-0102

Contact Us